Individuální konzultace nebo koučovací sezení

Individuální konzultace nebo koučovací sezení (max. 90 minut).

V rámci individuální práce se klienti posouvají zcela nejefektivněji.

Jsem schopná pro vás vytvořit prostor, kde si ujasníte svoji vizi, zjistíte, co doopravdy chcete, získáte plán k realizaci, který bude opravdu Váš a naplánujete si jednotlivé kroky tak, abyste svého cíle dosáhli s radostí, lehkostí a v souladu se sebou samými. Pomůžu vám odhalit a zlikvidovat limitující přesvědčení, domněnky i strachy, které vám brání v růstu vašeho podnikání. Vy sami rozkvetete a vaše podnikání získá nový vítr do plachet.

Můžete se mnou otevřít témata ze svého podnikání, osobního rozvoje (zvýšení sebedůvěry, bourání starých myšlenkových vzorců, zlozvyků, budování nových návyků a učení nových dovedností) i mezilidskou komunikaci. Jsem schopná Vás provést cestou k cíli, jaký si stanovíte prostřednictvím desítek koučovacích technik nebo v případě konzultací na základě zkušeností z praxe. Hlavní práce je ale na Vás.

Individuální konzultace doporučuji, pokud si chcete vyzkoušet spolupráci se mnou 1:1 nebo jako nadstavbu skupinových programů. Ovšem i ty mají v tuto chvíli velmi omezenou kapacitu, aby byl zachován individuální přístup a příjemné prostředí pro práci ve skupině. Je pro mě velmi důležité poskytovat svým klientům maximálně efektivní a cílené služby, což by se při stovkách klientů v programu zachovat nedalo.

3.700,00